Invest Stockholm...

...uppmärksammar Paul Nicholls,
mannen bakom Norrängens Alpacka.

Sala kommun får pris för
Bästa Tillväxt 2016

Vi är Sala kommuns Näringslivskontor, vi finns även på sala.se

Fr o m 1 april 2017 är vi Sala kommuns Näringslivskontor. 

Etablera ditt företag i Sala?

Översikt på hur många ni når med att etablera er i Sala. Läs mer här.

1
2
3
1

50 km

Ca 200 000 invånare

2

100 km

Ca 1,6 miljoner invånare

3

150 km

2,6 miljoner invånare.