Invest Stockholm...

...uppmärksammar Paul Nicholls,
mannen bakom Norrängens Alpacka.

Sala kommun får pris för
Bästa Tillväxt 2016

Denna hemsida uppdateras inte längre – vi finns nu på Vi lyfter Sala https://vilyftersala.se/ eller på sala.se under Näringsliv och arbete. Under Destination Sala på sala.se finner ni information om Sala Presentkort.

Fr o m 1 april 2017 är vi Sala kommuns Näringslivskontor. 

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå