Almi företagspartner Mälardalen informerar!

Vi har ny kostym!

Hoppas att du gillar den lika mycket som vi gör! Men det är även fler förändringar på gång i vår verksamhet. Under senare år har Almis utvecklingsarbete resulterat i ökat fokus på företag med tillväxtpotential, och i det spåret fortsätter vi även framöver. Vår utveckling drivs av att omvärlden förändras och därmed skapar nya förutsättningar för företag. Vår nya grafiska profil är ett sätt för oss att visualisera vår utveckling.

Under 2018 kommer vi att successivt förnya våra tjänster och erbjudanden. Vi har en ambitiös digital utvecklingsagenda och under de närmaste åren kommer vi att kunna erbjuda dig en bra mix av digitala och fysiska tjänster för att du som kund ska få maximal nytta av dina kontakter med oss.

Vi investerar tid och pengar i hållbar framtida tillväxt. Att ha ett medvetet hållbarhetsarbete är centralt för långsiktig och uthållig tillväxt. Vi vill påverka samhället i positiv riktning gällande ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Billy Bergåker, Vd, Almi Mälardalen