Julfrukost med Tobias Karlsson

Tobias är en mycket fängslande föreläsare med ett viktigt budskap. Tobias känner
man igen från TV4:s "Let´s dance", som den glada dansaren som fört fram en
rad kvinnor till stordåd.

Välkommen på Julfrukost 6 december på Sätra Brunn.

ANMÄLAN NÄRINGSLIVSTRÄFF

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå