Inlägg av Ulla Eklöf

Besöksnäringsstrategi för Sala

Nu ska en strategi för besöksnäring utvecklas för Sala. Den ska visa hur vi tillsammans kan åstadkomma en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av Sala som samlad besöksdestination. BESÖKSNÄRINSSTRATEGI FÖR SALA