UF Västmanland är bäst i Sverige!

Under läsår 16/17 har Västmanland gjort en rekordresa och gått från det absoluta bottenskiktet till BÄST I SVERIGE!

Pressrelease – BÄST I SVERIGE

Bättre landsbygd för miljoner människor med stöd av leaderpengar

5 300 nya arbetstillfällen, drygt 2 000 nya företag och en mängd nya och upprustade vandringsleder, idrottsplatser, bryggor och andra anläggningar. Det är några av resultaten av landsbygdsutveckling genom leadermetoden under 2007-2015.
Läs hela artikeln här

 

Ny konjunkturrapport från Stockholm Business Alliance, SBA

Konjunkturen i Stockholmsregionen (8 län) är fortsatt stark och de flesta konjunkturindikatorer pekar åt rätt håll under första kvartalet 2017.

v  Lönesumman i privat sektor ökade med 5 procent
v  Nyföretagandet ökade, men även konkurserna
v  Sysselsatta invånare ökade med 2 procent eller 43 400 personer
v  Arbetslösheten minskade såväl i absoluta som relativa tal
v  Antal invånare ökade med 1,6 procent eller 71 500 personer

 Läs mer om konjunkturen i ditt län och för hela Stockholmsregionen på SBAs hemsida: www.stockholmbusinessalliance.se

Till Rapporter

NNR Kommungranskning 2016 – Slutrapport

Näringslivets Regelnämnd, NNR har nu färdigställt en sammanfattande slutrapport gällande Kommungranskning 2016.
NNRs kommungranskning Slutrapport 2016

All information om projektet samt databasen över alla svar från kommunerna finner ni här:
Kommungranskning

Företagsklimat

Idag kom resultatet av Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Enkätfrågedelen har företagare och kommunpolitiker svarat på.
Den totala rankingen Svensk Näringsliv kommer 26 september.

Företagsklimat

Besöksnäringsstrategi för Sala

Nu ska en strategi för besöksnäring utvecklas för Sala. Den ska visa hur vi tillsammans kan åstadkomma en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av Sala som samlad besöksdestination.

BESÖKSNÄRINSSTRATEGI FÖR SALA