Diplomatutbildning Västerås: Juridiken vid internationella affärer

Kunskap för global handel

Globaliseringen och digitaliseringen gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Om ditt företag vill utnyttja dessa möjligheter är det viktigt att du har tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs för att dina internationella affärer ska blir legalt säkra och korrekta.

Mer information finner ni här