Vi får ditt företagande att växa.

Evenemangsstöd

Ansökan om kontantstöd till evenemang, förlustgaranti

OM DENNA TJÄNST
Sala kommun har en ambitionen att stödja evenemang av brett publikt allmänintressse som ger liv och rörelse i centrum och på landsbygden, som bidrar till och förstärker kommunens image samt stödjer kommunens utveckling som besöksort, men också som plats för boende, studier och arbete.

Kommunen kan överväga att engagera sig ekonomiskt om de förutsättningar för ekonomiskt engagemang som kommunen har är uppfyllda. De evenemang kommunen ska engagera sig i ska genomföras professionellt och vara etiskt, socialt samt miljömässigt godtagbara för kommunen.

Beslut sker löpande av Kommunstyrelsens kulturutskott efter förslag från Medborgarkontoret.

Ansökningstider
Ansökan för evenemangsdatum under perioden:

* januari-april lämnas senast 1 januari

* maj-augusti senast 1 maj

* september-december senast 1 september

Ansökan lämnas dock alltid senast två månader före evenemanget.

VEM KAN ANVÄNDA DEN HÄR TJÄNSTEN?
Evenemangsstödet i form av förlustgaranti utgår endast till ideella eller ekonomiska föreningar och omfattar inte sedvanliga idrottsevenemang, företagsevent, föreningsmiddagar och dylikt. Evenemangsstödet beviljas i första hand till evenemangets genomförande.

VAD KOSTAR TJÄNSTEN?
Tjänsten är kostnadsfri.

ANSÖKAN MED ERFORDERLIGA BILAGOR SAMT UTFÖRLIG BUDGET SKICKAS TILL:
Sala kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 SALA
Telefon (växel): 0224-74 70 00

HANDLÄGGARE/ANSVARIG FÖR DENNA TJÄNST
Petra Jablonski, petra.jablonski@sala.se

Till Sala kommuns hemsida »

Nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Aktuellt

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå