För1Sala

Syfte
Syftet är att skapa naturliga mötesplatser för näringsliv, tjänstemän och politiker i Sala kommun. Intressanta, trivsamma och kvalitativa möten som lockar till deltagande & närvaro.

Mål
Att dessa näringslivsträffar, på ett lättsamt och naturligt sätt, vidgar nätverk, öppnar upp möjligheter, skapar nya kontaktytor för målgruppen. Alltid under trivsamma och kvalitativa former.

Här vill man vara med!

Hur?
• 3 st. näringslivsträffar på årsbasis, sommar, höst, vinter
• Mötesformer av lite varierande karaktär, morgon, kväll
• Alltid i kombination med någon form av förtäring
• Varierat innehåll av intressant nationell karaktär, men på hemmaplan

Partners

 

Sagt om För1Sala

Mari Bertilsson

”Galet kul att träffa så många företagare, och med så mycket skratt! Hoppas vi ses igen! Ett gott skratt förlänger livet och som Trendspanaren Göran Adlén sa: Man ska dö ung så sent som möjligt!”

Mari BertilssonFrissan & Frisörn
Bengt Hofvander

”Jag upplevde förra årets AW som en trevlig tillställning med stor uppslutning, själv fick jag den stora äran att med min rosa limo köra fram Janne Bylund till hans uppträdande på Tinget ”.

Bengt HofvanderHofvander Buss
Anna-Lena Bergdahl

”Salas näringsliv är fullt av möjligheter. Att utbyta tankar, nätverka och skapa effekter tillsammans bidrar till ett skönt näringslivsklimat. Och i långa loppet kommer vi se fler gemensamma affärsmöjligheter samt locka ännu fler aktörer till orten.”

Anna-Lena BergdahlSala Allehanda
Magnus Eriksson

” Är självklart positiv till allt som kan samla och ena Sala för ett fortsatt bra arbete framåt. Kan man träffas under trivsamma former och knyta kontakter blir det förhoppningsvis något som alla vinner på!”

Magnus ErikssonOrdf. Företagarna, Sala
© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå