INBJUDAN! KICKSTART DIGITALISERING – genom företagssamverkan

Ta chansen att delta!

Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora företag som arbetar i, eller nära, industrin får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Upplägg och omfattning

Att ta del i Kickstart Digitalisering innebär att ditt företag investerar i två heldagar, bestående av en heldag (28/3) och två halvdagar (17/4 & 3/5) med workshops kring digitalisering. För att få ut så mycket som möjligt av Kickstart ser vi av erfarenhet att det är bra om 2-3 personer deltar från företaget, i ledning eller motsvarande beslutsfattande position, besök kickstartdigi.se

Kickstart Inbjudan Vasteras