Ny konjunkturrapport från Stockholm Business Alliance, SBA

Konjunkturen i Stockholmsregionen (8 län) är fortsatt stark och de flesta konjunkturindikatorer pekar åt rätt håll under första kvartalet 2017.

v  Lönesumman i privat sektor ökade med 5 procent
v  Nyföretagandet ökade, men även konkurserna
v  Sysselsatta invånare ökade med 2 procent eller 43 400 personer
v  Arbetslösheten minskade såväl i absoluta som relativa tal
v  Antal invånare ökade med 1,6 procent eller 71 500 personer

 Läs mer om konjunkturen i ditt län och för hela Stockholmsregionen på SBAs hemsida: www.stockholmbusinessalliance.se

Till Rapporter