Vi får ditt företagande att växa.

Företagarcentrum samlokaliserar med…

Winnet är ett nätverk för företagsamma kvinnor. Bli medlem och nätverka med andra företagsamma kvinnor i Sala och hela Västmanland. Vill du utvecklas och ha möjlighet att påverka näringslivet i regionen?

Bli medlem du också!

Både lokalt och regionalt ordnar vi olika aktiviteter och vi finns framförallt som informationsenhet och bollplank för varandra för ett dynamiskt och lönsamt näringsliv.

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå