Vi får ditt företagande att växa.

Styrelsen

Företagarcentrum i Sala Ekonomisk Förening

Företagarcentrums styrelse består av representanter från Salas näringsliv och Sala kommun.

Styrelsen består av:

Ordinarie

Sture Johansson, ordf., LRF
Anders Hedberg, Sala Sparbank
Ulf Wallin, Satsa på Sala
Carola Gunnarsson, Sala kommun
Ulrika Spårebo, Sala kommun
Hanna Westman, Sala kommun
Bo Kihlström, Sala kommun
Jenny Nolhage, Sala kommun
Magnus Eriksson, v.ordf. Företagarna

Styrelsesuppleanter

Petter Ström, LRF
Anders Hemberg, Sala Sparbank
Anna-Lena Bergdahl, Satsa på Sala
Christer Eriksson, Sala kommun
Per-Olov Rapp, Sala kommun
Peter Molin, Sala kommun
Camilla Runerås, Sala kommun
Anders Almroth, Sala kommun
Vakant, Företagarna

Revisor och Revisorsuppleanter:
Fredrik Wiklund, Revisor, Kpmg
Allan Westin, revisorsuppleant
Jan Olsson, revisorsuppleant

Företagarcentrum Ideell Förening (föreningen är vilande tillsvidare)

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå