Vi får ditt företagande att växa.

Rapporter

Arena för tillväxt: Näringslivets perspektiv på kommunernas framtid

Rapporten för åtgärdsvalsstudie järnvägen genom Sala

Småföretagsbarometern 2015

Företagen villkor och verklighet

Svenskt Näringslivs mätning – Företagsamheten Västmanland 2015

Svenskt Näringslivs mätning – Företagsamheten 2014 Västmanland

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå