Vi får ditt företagande att växa.

Besöksnäring

Besöksnäringen är en av Sveriges viktigaste framtidsnäringar och har enorma möjligheter att utvecklas. Den spelar även en stor roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden. Sammantaget är besöksnäringen en mycket viktig framtidsnäring med stor betydelse för företagande och sysselsättning i hela Sverige. Den står idag för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning.

Turism- och besöksnäringsföretagen i Sala är ofta små och/eller drivs som en deltidsysselsättning, flertalet av dem finns även på landsbygden. Besöksnäringen tillhör näringslivet precis som andra tjänste- och produktionsföretag. Eftersom det är en av landets främsta framtidsnäringar och bidrar till en levande landsbygd, är det viktigt att värna om dessa företag.

Företagarcentrum i Sala erbjuder råd och stöd för dig som turismföretagare.

Det kan till exempel gälla:

    • de som funderar på att starta ett turistföretag
    • ett befintligt företag som vill höja sin kompetens, lönsamhet och företagsamhet
    • företag som vill få information om kommunala, regionala och nationella projekt
    • företag som vill samarbeta i nätverk och projekt

Kontakt: Carina Eriksson, Näringslivsutvecklare, besöksnäring, 0224-74 76 05, e-post: carina.eriksson2@sala.se

Nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Aktuellt

Vi ses i Sala – 2018

Här kan du läsa en nätversion av magasin ”Vi ses i Sala”.

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå