Vi får ditt företagande att växa.

EU-samordning

Vi ska ge stöd och information till kommunens förvaltningar, bolag, näringsliv och föreningar.

Vi:

– bevakar händelseutveckling vad gäller EU:s fonder och program
– sprider information om och visar på möjligheter att ta tillvara på EU:s programområden
i utvecklingsarbetet
– stödjer initiativtagare att komma ifrån utvecklingsidé till projekt
– ger konsultativt stöd och råd i samband med ansökningar (projekt, företagsstöd)
– ska fånga upp utvecklingsbehov och idéer inom lokala utvecklingsgrupper

Länkar:

Jordbruksverket
Företagsstöd landsbygd
Leader
Möjligheter på landsbygden

Leader Nedre Dalälven

Länsstyrelsen

Tillväxtverket

Nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Aktuellt

Vi ses i Sala – 2018

Här kan du läsa en nätversion av magasin ”Vi ses i Sala”.

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå