Vi får ditt företagande att växa.

Företagsbesök

Vi skall genomföra planerade kontakter/besök med företagen i kommunen. Detta för att skapa en god relation samt för att fånga upp frågor där vi kan hjälpa/vara stöd till företagen.

Vid besöken skall näringslivskontorets kontaktperson i samtal fånga upp företagets situation i sin helhet med framtidsinriktning. Speciellt viktigt är att se vilka frågor vi kan vara behjälplig i att:

      • Åtgärda
      • Vägleda och lotsa till bl a myndigheter
      • Hitta samverkan

Vidare skall Näringslivskontoret följa företagens utveckling och bidra till problemlösning och utveckling av verksamheten.

Boka företagsbesök

Nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Aktuellt

Vi ses i Sala – 2018

Här kan du läsa en nätversion av magasin ”Vi ses i Sala”.

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå