Vi får ditt företagande att växa.

Landsbygdsutveckling

Utveckling på Salas landsbygd

Utvecklingen av företagandet på landsbygden ska leda till att alla delar av kommunens landsbygd ska kunna erbjuda ett attraktivt utbud av turistprodukter/paket och boendealternativ för såväl turister som kommuninvånare.

Att jobba med landsbygdsutveckling innebär ibland att initiera och leda utvecklingsprojekt på landsbygden samt att stimulera till nytänkande, samarbeten och vidareutveckling.

Det är viktigt att värna om de företag som finns på landsbygden inom alla tänkbara branscher.

All utveckling och tillväxt startar som initiativ från individer med entreprenörsanda, antingen i företag. utvecklingsgrupper eller föreningar. Lokala utvecklingsgrupper och ideella organisationer är viktiga aktörer. De bör tillvaratas och värdesättas. En stark förankring är en förutsättning för att lyckas i utvecklingssatsningar. Det är också viktigt att kommunen aktivt medverkar i utvecklingsprocesser.

Nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Aktuellt

Vi ses i Sala – 2018

Här kan du läsa en nätversion av magasin ”Vi ses i Sala”.

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå