Utländska företag söker svenska affärspartners!

Enterprise europé network får in många förfrågningar från utländska företag som söker svenska samarbetspartners. I detta nyhetsbrev presenteras ett urval profiler från databas EEN-Match, vilken förenklar kontaktvägarna mellan företag.

Till nyhetsbrevet