Utlysningar stöd inom samarbete

Länsstyrelsen i Västmanland utlyser stöd inom samarbete mellan 2017-11-01 och 2018-01-31
Sprid gärna information i dina nätverk
Välkommen med dina ansökningar

Aktuella utlysningar

Stöd till samarbete på landsbygden för kortare leveranskedjor och lokal marknad

För stöd till samarbete på landsbygden för kortare leveranskedjor och lokal marknad är du välkommen med din ansökan från och med 2017-11-01 till och med 2018-01-31.  

Stöd till samarbete på landsbygden – skapa nya jobb

För stöd till samarbete på landsbygden för att skapa jobb är du välkommen med din ansökan från och med 2017-11-01 till och med 2018-01-31.  

http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Stod-lantbruk-landsbygd/stod-inom-landsbygdsprogrammet/utlysningar/Sidor/default.aspx 

 

Indi Persson

Funktionssamordnare för landsbygdsutveckling

Länsstyrelsen I Västmanland

Tel: 010 224 9330

mailto: indi.persson@lansstyrelsen.se